Văn bản - Biểu mẫu

XÁC NHẬN VAY VỐN NGÂN HÀNG CHINH SÁCH XÃ HỘI

Để thuận tiện cho việc vay vốn ngân hàng chính sách của sinh viên; Các sinh viên thuộc đối tượng vay vốn kê khai đầy đủ các thông tin vào " Giấy xác nhân" (mẫu số: 01/TDSV), ký danh sách lớp theo (mẫu số 02) và kê khai thêm Bản cam kết trả nợ ( mẫu số: 05/TDSV)

Danh sách file đính kèm:

Mẫu số 01.TDSV_XN vayvon NHCS_1568863291865.doc

Mẫu số 02_ DS sinh vien Xacnhanvayvon NHCS_1568863309956.doc

Mẫu số 05.TDSV_Giay cam ket tro no_1568863319975.doc