Quyết định khen thưởng

Quyết định Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp

Quyết định Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp

Ken thưởng 63 sinh viên trong đó có 3 sinh viên xếp loại giỏi và 60 sinh viên xếp loại khá

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp tháng 1/2019

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp tháng 1/2019

Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng quyết định tặng giấy khen cho 498 sinh viên hệ chính quy vì đã có thành tích trong học tập và rèn luyện.