Giới thiệu

Giới thiệu

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

 

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội là phòng chuyên môn, trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị và quản lý sinh viên; Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của nhà trường.

Đc: Tầng 2 Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường đại học Xây Dựng, 55 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: 0243 8697 004

Facebook: Phòng công tác sinh viên đại học xây dựng Hà Nội

Website: ctsv.huce.edu.vn 


Chức năng - Nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức