Hoạt động - Phong trào

Thư viện ảnh

Giới thiệu

Giới thiệu

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội là phòng chuyên môn, trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị và quản lý sinh viên; Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của nhà trường...

Hỗ trợ sinh viên

 • THÔNG BÁO V/V TIẾP NHẬN HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

  Xem chi tiết
 • Quyết định hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 1

  Kết thúc đợt 1 nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà trường đã xét và ra Quyết định cho 200 sinh viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo/cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II ...

  Xem chi tiết
 • Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống đăng ký thủ tục hành chính Online

  Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống đăng ký thủ tục hành chính online https://sv.nuce.edu.vn/Login

  Xem chi tiết