Hỗ trợ sinh viên

Quyết định hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 1

Kết thúc đợt 1 nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà trường đã xét và ra Quyết định cho 200 sinh viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo/cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II năm 2019-2020 mức hỗ trợ 1.000.000đ/1sv; Hỗ trợ 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mức hỗ trợ 2.000.000đ/1sv; Hỗ trợ 5 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mức hỗ trợ 100% học phí/1sv. (Quyết định và danh sách kèm theo dưới đây)

Những sinh viên chưa nộp hồ sơ đợt 1 sẽ tiếp tục nộp hồ sơ để Nhà trường xét và ra Quyết định vào đợt bổ sung.

Danh sách file đính kèm:

QĐ 773_1591864729650.rar

QĐ 774_1591864740112.rar

QĐ 775_1591864745983.rar