Hỗ trợ sinh viên

Quyết định hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 1

Quyết định hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 1

Kết thúc đợt 1 nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà trường đã xét và ra Quyết định cho 200 sinh viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo/cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II ...

Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống đăng ký thủ tục hành chính Online

Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống đăng ký thủ tục hành chính Online

Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống đăng ký thủ tục hành chính online https://sv.nuce.edu.vn/Login

HOẠT ĐỘNG CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HOẠT ĐỘNG CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HOẠT ĐỘNG CỰU SINH VIÊN ĐHXD Ngày 9/9/2020, tại Trường ĐHXD đã tổ chức Lễ trao chứng nhận Doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid19 cho 2 Doanh nghiệp...