Quyết định miễn giảm học phí

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Thực hiện Quy định về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên thuộc diện chính sách, Nhà trường đã ra Quyết định mễn, giảm học phí cho 67 sinh viên và hỗ trợ chi phí học tập cho 20 sinh viên học kỳ II ( bổ sung) năm học 2019-2020. (Danh sách xem tại file đính kèm)

Quyết định Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2019-2020

Quyết định Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2019-2020

Thực hiện Quy định về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên thuộc diện chính sách, Nhà trường đã ra Quyết định mễn, giảm học phí cho 67 sinh viên và hỗ trợ chi phí học tập cho 20 sinh viên học kỳ II ( bổ sung) năm học 2019-2020. (Danh sách xem tại file đính kèm)