Quy chế - Quy định

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính quy

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính quy

Quy chế này quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Xây dựng (gọi tắt là sinh viên) bao gồm: Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm; phân loại và quy trình đánh giá; tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả; tổ chức thực hiện.

Quy chế xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Quy chế xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Quy định này áp dụng đối với sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại trường Đại học Xây dựng, trừ các trường hợp sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai

Quy định về việc miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Hỗ trợ học tập

Quy định về việc miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Hỗ trợ học tập

Quy định này áp dụng đối với sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trừ các trường hợp sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai