Quyết định khác

Quyết định hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 1

Quyết định hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 1

Kết thúc đợt 1 nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà trường đã xét và ra Quyết định cho 200 sinh viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo/cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II năm 2019-2020 mức hỗ trợ 1.000.000đ/1sv; Hỗ trợ 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mức hỗ trợ 2.000.000đ/1sv; Hỗ trợ 5 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mức hỗ trợ 100% học phí/1sv.

Quyết định đợt 2 Hỗ trợ sinh viên, học viên trong bối cảnh dịch Covid-19 năm học 2019-2020.

Quyết định đợt 2 Hỗ trợ sinh viên, học viên trong bối cảnh dịch Covid-19 năm học 2019-2020.

Để hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho học viên, sinh viên năm học 2019-2020, Nhà trường đã ra quyết định đợt 2 hỗ trợ cho các sinh viên như sau: (Danh sách chi tiết xem trong file đính kèm).

Thông báo về việc sinh viên nhận chứng chỉ học Lớp cảm tình Đảng đã học từ ngày 28/11-02/12/2019

Thông báo về việc sinh viên nhận chứng chỉ học Lớp cảm tình Đảng đã học từ ngày 28/11-02/12/2019

(THÔNG BÁO QUAN TRỌNG) DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG DO ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG TỔ CHỨC TỪ NGÀY 28/11/2019 ĐẾN 02/12/2019 Những sinh viên có tên trong danh sách sau mang thẻ sinh viên đến Văn phòng Đảng ủy, Phòng 102 nhà A1, trong giờ hành chính để lấy chứng chỉ (Danh sách xem ở file đính kèm) Nguồn: VP Đảng ủy, Chi bộ Sinh viên