Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN CAPITALAND (VIỆT NAM) - TUYỂN DỤNG

CapitaLand Group (CapitaLand) là một trong những tập đoàn bất động sản đa dạng lớn nhất Châu Á với trụ sở chính tại Singapore. CapitaLand sở hữu danh mục mở rộng đa dạng bao gồm các dự án phức hợp, khu bán lẻ, khu phức hợp văn phòng thương mại, dịch vụ lưu trú, khu dân cư và nhà ở, khu thương mại, khối tài sản hậu cần, khu công nghiệp và trung tâm dữ liệu. Hiện diện trên hơn 260 thành phố và 40 quốc gia, với hai thị trường chính là Singapore và Trung Quốc, tập đoàn đã và đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Việt Nam, Úc, Châu Âu và Mỹ.

CapitaLand Development (Vietnam) Management Associate (MAP) - chuyên ngành kỹ thuật là chương trình đào tạo quản lý nhằm phát triển tài năng trẻ cho Phòng Phát triển Dự án của tổ chức.

Các Ban thuộc Phát triển Dự án bao gồm: 

- Phòng Quản lý dự án

- Phòng Quản lý thiết kế

- Phòng Giá & hợp đồng

- Quản lý tài sản

Chương trình bao gồm việc thuyên chuyển nội bộ giữa các phòng ban, đào tạo và huấn luyện chuyên sâu nhằm trang bị cho các bạn Quản trị viên nhiều sự tiếp cận, kiến thức và những mối quan hệ có ích không chỉ trong lĩnh vực Kỹ thuật mà còn các lĩnh vực khác để bắt đầu sự nghiệp thành công với CapitaLand Việt Nam.