Tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ CHÂU GIANG - TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Châu Giang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng , chuyên thi công các công trình xây dựng và cung cấp các dịch vụ tư vấn QLDA, tư vấn giám sát, tư vấn lựa chọn nhà thầu… (Chủ yếu là các vốn ngân sách, hiện đang thi công trong lĩnh vực sửa chữa cải tạo cho các vốn ngân sách cho các đơn vị Trường học, Các Bộ, Các Đài truyền hình….). Công ty hiện đang có như cầu tuyển thực tập sinh Kỹ sư Xây dựng và Kỹ sư Kinh tế Xây dựng như sau: