TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI - TUYỂN DỤNG

 Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông tbáo tuyển dụng giảng viên năm 2023, nội dung cụ thể như sau: