TRA MÃ VẬN ĐƠN CHUYỂN PHÁT NHANH GIẤY XÁC NHẬN

Do dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ sinh viên trong thủ tục hành chính, phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên đã tiến hành gửi chuyển phát nhanh các Giấy xác nhận cho sinh viên về địa phương. Các bạn sinh viên đã gửi yêu cầu qua trang Thủ tục hành chính online có thể tra mã vận đơn ở file đính kèm và kiểm tra tình trạng vận chuyển của đơn qua trang: EMS.com.vn

Danh sách file đính kèm:

Mã vận đơn CPN từ ngày 25 đến 29-10-2021_1636078735456.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 01 đến 04-11-2021_1636517209176.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 05-11-2021_1636517213982.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 08 đến 09-11-2021_1636517221090.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 10 đến 12-11-2021_1636789369357.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 15 đến 16-11-2021_1637137133359.xlsx

Mã vận đơn CPN ngày 17-11-2021_1637197325850.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 18 đến 19-11-2021_1637413865662.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 22 đến 23-11-2021_1637715990926.xlsx

Mã vận đơn CPN ngày 24-11-2021_1637889888226.xlsx

Mã vận đơn CPN ngày 25-11-2021_1637889902390.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 30-11-2021 đến 2-12-2021_1638495012718.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 3-12-2021_1638952039049.xlsx

Mã vận đơn CPN từ ngày 6-12-2021_1638952042499.xlsx