Hoạt động

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CÓ NHU CẦU TRONG CHƯƠNG TRÌNH "SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM"

Thực hiện công văn số: 4690/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 15/10/2021 về việc thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để mua máy tính, thiết bị học trực tuyến cho các Trường đại học. Trường Đại học Xây dựng Hà nội tiến hành thu thập thông tin sinh viên có nhu cầu qua phiếu khảo sát như ở dưới đây.

- Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh viên có cha/mẹ tử vong vì Covid-19, sinh viên thuộc nhóm đối tượng khó khăn khác.

- Thời gian: Sinh viên hoàn thành khảo sát trước ngày 28/10/2021

Sinh viên cung cấp thông tin theo đường link: https://forms.gle/Vh6T4QxxAywLQPYPA

Trân trọng!