THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, HỖ TRỢ HỌC TẬP SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Nhằm đảm bảo thực hiện các chính sách miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước, nhà trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập năm học 2021-2022, nội dung cụ thể như sau: