Tin tức

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "THỰC TẬP SINH EUROWINDOW HOLDING" NĂM 2024

1. Đối tượng:

- Sinh viên hệ chính quy năm thứ 3, thứ 4 thuộc 03 khoa: Xây dựng DD&CN, Kinh tế và Quản lý xây dựng, Kiến trúc và Quy hoạch.

2. Tiêu chuẩn nhận học bổng EWH ưu tiên các điều kiện:

- Có nguyện vọng nhận học bổng EWH và cam kết thực tập tại EWH.

- Có điểm tổng kết của 2 học kỳ liền kề trước thời điểm nhận học bổng đạt loại Giỏi hoặc nằm trong nhóm sinh viên xuất sắc nhất của Trường/Khoa.

- Có đạo đức tốt, chưa từng bị kỷ luật trong thời gian học tập tại Trường.

- Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và tình nguyện của Trường/Khoa, đạt các giải thưởng Nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật, cuộc thi Olympic (nếu có)…

- Chưa từng nhận học bổng của các tổ chức có lĩnh vực hoạt động giống EWH.

3. Giá trị học bổng: 5.000.000đ/sinh viên (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn)

4. Số lượng: 10 suất

5. Hồ sơ gồm:

- CV giới thiệu bản thân.

- Đơn cấp học bổng (theo mẫu).

- Bảng điểm 02 học kỳ gần nhất.

- Giấy chứng nhận, bằng khen, các chứng chỉ bản photo (nếu có).

- Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

6. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31/5/2024 tại Phòng CTCT&QLSV, Nhà X2 - Tòa nhà Trung tâm hỗ trợ sinh viên.