THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG KOVA LẦN THỨ 21 NĂM 2023

Giải thưởng - Học bổng KOVA lần thứ 21 năm 2023 triển khai với hai hạng mục cho sinh viên: 

• Học bổng Nghị lực (10 triệu đồng/ học bổng): dành cho Sinh viên vượt khó học giỏi, số lượng đề cử 6 sinh viên/trường;

• Hạng mục Triển vọng (10 triệu đồng/giải): dành cho Sinh viên học lực xuất sắc và có triển vọng nghiên cứu khoa học, thuộc các nhóm ngành Khoa học Tự nhiên: Xây dựng, Vật liệu, Hóa, Công nghệ Thông tin, Kiến trúc,…

Chi tiết tại thông báo dưới đây:

Danh sát đính kèm:

Mẫu đăng ký Hạng mục triển vọng

Mẫu đăng ký học bổng nghị lực