Tin tức

NGÀY HỘI VIỆC LÀM CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NHẬT BẢN

① Chương trình giới thiệu doanh nghiệp trực tuyến
9:00 thứ 7 ngày 26/11/2022

③ Ngày hội việc làm trực tiếp tại trường Đại học Xây Dựng Hà Nội
9:00 thứ 7 ngày 10/12/2022

Chương trình đi làm việc tại Nhật Bản miễn phí hoàn toàn, phỏng vấn không yêu cầu trình độ tiếng
Biểu mẫu đăng ký:
https://forms.gle/Y8Pjst8eYGwx59Rm6
※ Tài liệu thông tin doanh nghiệp, thông tin tuyển dụng, chương trình tổ chức…sẽ được gửi từ Ban tổ chức sau khi đăng ký thành công。

Thông tin liên hệ: 
MS. Linh Phòng Hợp Tác Quốc Tế, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Email: htqt@huce.edu.vn/ Tel: 024 3869 1302