KẾT QUẢ VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI "HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP" NĂM 2021

Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động với mục tiêu thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện, tinh thần đổi mới sáng tạo của tất cả học sinh, học viên, sinh viên. 

Kết quả các đội lọt vào vòng Chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" 2021 đã có và chúc mừng dự án "Turbin gió thế hệ mới thu năng lượng gió bằng vẫy cánh HORIZONTAL AXIS WIND TURBIN - WAVING" đã vào Chung kết của cuộc thi.

Xem chi tiết tại: https://dean1665.vn/news/hoat-dong-noi-bat/thong-bao-ket-qua-cham-thi-vong-ban-ket-cuoc-thi-hoc-sinh-sinh-vien-voi-y-tuong-khoi-nghiep-nam-2021-va-thoi-gian-to-chuc-vong-dao-tao-cho-cac-doi-tham-du-vong-chung-ket-246.html