Hoạt động

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH LẦN THỨ 33 - NĂM 2021

Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hàng năm (từ năm 1988). Đây là giải thưởng cao quý dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc. Qua đó, khuyến khích tinh thần học tập sáng tạo, say mê nghiên cứu và phát hiện, động viên kịp thời các tài năng trẻ. Các đồ án thuộc nhiều đề tài đa dạng thuộc các chuyên ngành: Kiến trúc – Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Công trình giao thông, Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị…

Năm nay, Trường Đại học xây dựng Hà Nội có 13 đồ án đạt giải với 02 giải Nhất, 05 giải Nhì, 03 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.