Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) - TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty cổ phần XNK và XD Việt Nam (Vinaconex), đến nay đã có 50 năm kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, trong đó lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là: Xây dựng DD&CN, Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Đầu tư kinh doanh Bất động sản. . . Hiện nay, Công ty đãng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: