CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG GAMUDA LAND SCHOLARSHIP 2023 - 2024

Chương trình học bổng Gamuda Land Scholarship có nội dung như sau:

- Gói tài trợ bao gồm: 100% học phí lên đến 3 năm; sinh hoạt phí và tiền thuê nhà hàng tháng; laptop. Tổng tài trợ cho mỗi năm học lên đến 150 triệu đồng/sinh viên.

- Số lượng học bổng: 10 suất

- Quyền lợi: Cơ hội thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam và quốc tế trong tập đoàn Gamuda Land

- Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3, 4 và 5 đang theo học đại học chính quy lần đầu trong các ngành sau:

· Kỹ thuật Xây dựng (Kết cấu, Dân dụng)/ Kỹ thuật (Điện, Cơ khí)/ Dự toán Công trình/ Quản lý Xây dựng

· Bất động sản

· Kiến trúc

· Khoa học Môi trường

· Quản lý đa dạng sinh học

· Tài chính/ Kế toán

· Quản trị Kinh doanh

· Quản lý Nhân sự

- Tiêu chí:

· Sinh viên có quốc tịch Việt Nam đang theo học các trường ĐH ở Việt Nam

· Điểm trung bình chung tích lũy (CGPA) từ 3.2/4.0

· Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo

· Có tố chất lãnh đạo thể hiện qua việc tham gia hoạt động ngoại khóa, dịch vụ cộng đồng, các sự kiện thể thao

· Chứng minh về nhu cầu cần hỗ trợ tài chính

· Sẵn lòng làm việc cho Gamuda Land tại địa điểm yêu cầu trong một thời gian nhất định sau khi tốt nghiệp

· Không nhận được học bổng, khoản vay hoặc hỗ trợ tài chính khác

· Bắt đầu hoặc đang tiến hành chương trình học chính quy bậc đại học toàn thời gian

- Thời gian ứng tuyển đợt 1: 16/07/2023

- Hình thức ứng tuyển: https://forms.office.com/r/sfYb9msZmg