Tin tức

“Ngày hội Tuyển dụng Canon 2024” – Sự kiện tuyển dụng nhân viên lớn nhất được tổ chức tại Canon Việt Nam

1. Thông tin chung:

-          Chương trình: Ngày hội Tuyển dụng Canon 2024

-          Thời gian tổ chức: Thứ 7, ngày 18 tháng 05 năm 2024

-          Địa điểm: Canon Thăng Long (Lô A1, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)

2.    Đối tượng:

v   Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp (Hệ CĐ, Đại học chính quy)

v   Chuyên ngành:

-          Điện, Điện tử, Cơ điện tử, Tự động hóa, Điện thử viễn thông

-          Cơ khí, Chế tạo máy, Ô tô

-          Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính

-          Kế toán, Ngôn ngữ, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật

-          Các chuyên ngành khác liên quan.

3.    Cách thức đăng kí:  

v  Đăng ký qua Link: https://forms.gle/fquJt45xY4xQf9pS7

4.      Video trailer sự kiện: https://drive.google.com/file/d/1mNEq0vZyo_eM15ezHFzZn_TIuS6J9rwS/view?usp=sharing